Każdy moment jest dobry by zacząć pracę nad sobą. Każdy moment jest dobry na zmianę, poznanie i zrozumienie siebie. Konsultacja i terapia psychologiczna jest pomocna nie tylko w przypadku silnie odczuwanych trudności emocjonalnych, ale też jako pomoc w dotarciu do swoich zasobów, czy też lepsze poznanie siebie jako osoby.
Do wspólnej podróży ku zmianom zapraszam też osoby z miast ościennych, jak Starachowice i całe województwo świętokrzyskie.

Psycholog dziecięcy Starachowice - psychoterapia indywidualna

Terapia indywidualna charakteryzuje się pracą psychoterapeuty z jedną osoba. Jest to dobra forma poznania siebie zarówno dla dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. Podczas sesji pacjent zbliża się do poznania i rozumienia tego, co aktualnie dzieje się w jego psychice. Każda osoba stawia sobie indywidualne cele, każdy też ma inne oczekiwania i inaczej pracuje z terapeutą. Dlatego też podczas sesji indywidualnych dostosowuję się do potrzeb i oczekiwań pacjentów, jednocześnie starając się przybliżać do rozumienia ich trudności.

W przypadku terapii indywidualnej inaczej pracuje się z dziećmi, inaczej z młodzieżą, inaczej z dorosłymi. Terapia dzieci obejmuje systematyczny kontakt zarówno z dzieckiem jak i przynajmniej jednym z rodziców. Są to konsultacje obejmujące psychoedukację dla dzieci oraz wsparcie rodzicielskie dla rodziców. Konsultacje dla młodzieży charakteryzują się większą autonomią, a ich specyfika jest dokładnie omawiana zarówno z pacjentem jak i rodzicami z poszanowaniem tajemnicy terapii. Konsultacje dla osób dorosłych to indywidualna praca z każdą osobą, która gotowa jest rozpocząć podróż ku zmianie dotychczasowego życia.

Psychoterapia indywidualna może być krótkoterminowa i nastawiona jedynie na opracowanie określonej trudności oraz długoterminowa służąca opracowaniu wielu wątków w historii życia.

Celem terapii indywidualnej jest poznanie i opracowanie tych aspektów życia, które mają znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Psycholog dla par i małżeństw Starachowice


Terapia par i małżeństw to forma pracy, w której podczas spotkań terapeuty z parami rozmawiamy na temat jakości relacji.
Terapia pary to specyficzna forma pracy, w której pacjenci wraz z terapeutą skupiają się nie tyle na jednej osobie, co na całościowym funkcjonowaniu pary.

Często celem takiej terapii bywa poprawa komunikacji w związku bądź wspólne opracowywanie wątków, które w pewien sposób konfliktują parę. Bywa też tak, że w terapii pary pracujemy wspólnie nad przyjrzeniem się sytuacjom kryzysowym, jak np. pojawienie się w relacji osoby trzeciej lub nieuleczalna choroba jednego z partnerów.

Psychoterapia pary pomaga też zrozumieć siebie, swoje emocje i zachowania, ale w kontekście pary. Często też pomaga partnerom podjąć decyzje dotyczące przyszłości związku- jak powrót do relacji lub całkowite jej zakończenie.
Terapia pary pomaga też zrozumieć i uszanować prawa parterów do indywidualności, odrębności i zachowania swojej strefy.

Psycholog rodzinny Starachowice

Psychoterapia rodzin to terapia, w której biorą udział wszyscy członkowie rodziny. Jej dynamika opiera się o założenie, iż jeśli jedna osoba w rodzinie cierpi (najczęściej dziecko) to choruje cała rodzina. Dlatego też w trakcie trwania terapii członkowie rodziny wraz z terapeutą przyglądają się relacji i komunikacji wzajemnej pomiędzy jej członkami. Na psychoterapię rodzin decydują się rodziny będące w kryzysie, ale też te, które dążą do lepszego poznania się i rozumienia siebie nawzajem. Podczas sesji terapeutycznej każda osoba w rodzinie ma możliwość wypowiedzieć się oraz omówić swoje doświadczenia i uczucia. Taka forma terapii jest bardzo pomocna i wspierająca, szczególnie wtedy, gdy nie można jednoznacznie określić trudności z jaką zmaga się rodzina.

Konsultacja psychologiczna- Starachowice

Konsultacja psychologiczna zazwyczaj ma dwa wymiary. Z jednej strony może być to spotkanie służące określeniu trudności z jakimi pacjent się zmaga, z drugiej jest to wymagany wstęp do rozpoczęcia właściwej terapii psychologicznej. Konsultacja psychologiczna skupia się na obecnej sytuacji, bada i analizuje „tu i teraz” pacjenta dzięki czemu łatwiej jest zrozumieć motywy jego działania. Należy jednak mieć na uwadze, że konsultacja psychologiczna (nawet jeśli obejmuje kilka spotkań) nie jest terapią, może natomiast być pierwszym krokiem do jej podjęcia. Czasem konsultacja ma służyć poznaniu i upewnieniu się, iż zachowania pacjenta są normatywne i nie wymagają podjęcia dalszych działań w formie terapii.

Możliwe cele psychoterapii indywidualnej dzieci i młodzieży:

 • pomoc w przeżywianiu trudności adaptacyjnych i separacyjnych
 • kryzysy rozwojowe
 • nadmierne przeżywanie i odczuwanie złości, lęku, smutku
 • doświadczenie traumy
 • zaburzenia codziennego funkcjonowania
 • pomoc w rozumieniu i opracowaniu zaburzeń somatycznych u dzieci
 • zaburzenia zachowania
 • pomoc w przejściu przez rozwód rodziców
 • pomoc w zaburzeniach snu, łaknienia
 • poznanie i zrozumienie emocji przeżywanych przez dzieci
 • psychoedukacja
 • adaptacja do nowych warunków rozwojowych

Prawdopodobne cele psychoterapii indywidualnej:

 • praca nad trudnościami związanymi z radzeniem sobie z codziennością
 • przeżycie traumy, żałoby (również przedłużającej się)
 • powrót codzienności po leczeniu szpitalnym (również przedłużającym się)
 • pomoc w przeżywaniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, nadmiernego smutku, złości
 • wypalenie zawodowe
 • brak motywacji
 • znalezienie celu w życiu
 • cierpienie związane z chorobą somatyczną
 • przeżycie rozpadu związku
 • przeżycie po otrzymaniu diagnozy psychiatrycznej

Prawdopodobne cele psychoterapii rodzin:

 • poznanie i zrozumienie trudności komunikacyjnych członków rodziny
 • opracowanie wzajemnych kłótni oraz wrogości w rodzinie
 • praca nad kryzysem rodziny
 • choroba jednego z członków rodziny
 • trudności dziecka lub nastolatka, które dotykają całą rodzinę
 • praca nad osłabionymi więziami rodzinnymi
 • praca z rodziną z dzieckiem adopcyjnym