Co to jest biofeedback?

Przedrostek bio wskazuje, iż metoda wiąże się z procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu . Feedback to informacja zwrotna. W najprostszym tłumaczeniu biofeedback jest informacją zwrotną organizmu o procesach w nim zachodzących. Z procesów tych najczęściej nie zdajemy sobie sprawy. Możemy jednak mieć na nie wpływ, a dzięki zaawansowanej metodzie jaką jest neuroterapia możemy je także kontrolować.

Czym jest neurofeedback?

EEG- biofeedback (neurofeedback) za pośrednictwem graficznego zapisu obrazuje stan psychiczny, który możemy zmienić dzięki aktywnym treningom.

Neurofeedback, czyli...

Neurofeedback jest metodą pozwalająca na pomiar częstotliwości oraz amplitud fal mózgowych. Dokonuje się ich za pośrednictwem niewielkich elektrod przymocowanych do głowy dzięki paście przewodzącej. Elektrody mają za zadanie rejestrować aktywność elektryczną neuronów, która to jest widoczna na obrazie EEG (graficzny zapis natężenia elektrycznego fal mózgowych). Taki zapis nazywany bywa surowym i przedstawia morfologię czyli kształt fal, amplitudę (peak) wysokość fali od szczytu i częstotliwość czyli ilość fal na sekundę. Określone wzorce zapisu będą odpowiadały odmiennym stanom psychicznym: dlatego zanotujemy inny zapis podczas snu, inny podczas odpoczynku, a jeszcze inny podczas koncentracji na trudnym zadaniu. Jego zastosowanie jest o tyle interesujące ponieważ pozwala określić aktywność fal mózgowych bezinwazyjnie, co więcej regularne treningi neurofeedback pozwalają bezinwazyjnie usprawniać elektryczną aktywność mózgu, co za tym idzie wpływać na komfort życia codziennego.Swoją podstawę terapia opiera na plastyczności mózgu. Plastyczność jest to naturalna zdolność komórek nerwowych do zmiany swojej funkcjonalności. Cel terapii może być dwojaki:

  • normalizacja- czyli niwelowanie objawów dokuczliwych za pomocą zmiany wzorców fal (np. ADHD, ADD, depresja, lęki)
  • optymalizacja sprawności- czyli warunkowanie fal mózgowych w sposób umożliwiający osiąganie jeszcze lepszych wyników np. w sporcie, w pracy, w szkole.
Sesja Biofeedback- pierwsze spotkanie 60 minut, trening 45 minut.