Przebieg treningu

1. Pierwsze spotkanie- dla osób, które są zdecydowane rozpocząć korzystanie z treningów biofeedback trwa ok 1,5 h. Rozpoczyna je rozmowa na temat neuroterapii biofeedback EEG. Po ustaleniu zasad formalnych i oczekiwań klienta ma miejsce pierwszy pomiar czyli tzw. zapis surowy oraz trening próbny- z reguły 5 rund po 2 min. każda, na podstawie których opracowywany jest wynik. W oparciu o powyższe wyniki i informację o subiektywnych odczuciach klienta stawiana jest diagnoza i definiowane cele terapii. Po podsumowującej rozmowie z klientem następuje ustalenie harmonogramu przyszłych sesji i szczegółów technicznych terapii.

* Jeżeli klient nigdy nie słyszał o metodzie biofeedback, a jest nią zainteresowany bądź wie na czym polega metoda, ale nie ma żadnych doświadczeń i potrzebuje więcej informacji oferuję 30 minutowe BEZPŁATNE spotkanie mające na celu zaprezentowanie metody i przedstawienie oferty. Rozmowa może się odbyć również w formie telefonicznej po uprzednim zaplanowaniu godziny.

2. Kolejne treningi odbywają się w sesjach 60-cio minutowych, podczas których klient ćwiczy aktywność mózgu przy pomocy elektrod EEG umieszczonych na określonych punktach głowy. Trening polega na sterowaniu grą wyświetlaną na ekranie dzięki własnym myślom. W zależności od celu treningu uaktywnianie określonych fal mózgowych jest nagradzane poprzez właściwy przebieg gry, zaś rozproszenie, brak koncentracji skutkuje pojawieniem się zakłóceń w grze. Po każdej sesji następuje podsumowanie i omówienie jej przebiegu oraz przekazywane są zalecenia do samodzielnego wykonywania.

3. W połowie ustalonej liczby treningów i po zakończeniu całej sesji odbywa się pomiar i omówienie przebiegu terapii z klientem, dalsze zalecenia, podsumowanie zmian jakie zaszły podczas ćwiczeń.