Przebieg terapii

Neurofeedback bazuje na zdolności mózgu do zmian pod wpływem informacji zwrotnych otrzymywanych podczas treningu. Jest to proces, dlatego też należy z góry założyć jego trwanie w czasie.
Z reguły u osób zdrowych poprawa funkcjonowania ma miejsce po ok.20-30 treningach.
U osób z zaburzeniami (np. ADHD, ADD) zaleca się min. 30 treningów, przy założeniu, że powinno ich być 60 i więcej dla utrzymania odpowiednich efektów terapii. W przypadku ciężkich zaburzeń rozwojowych np. upośledzenie umysłowe zaleca się trening nawet do 120 spotkań.

Wybierając dla siebie taką formę terapii należy pamiętać o indywidualnej plastyczności mózgu. Są osoby, u których poprawę funkcjonowania widać wyraźnie szybciej, niż u innych. Zdarza się tak, że po około 15 treningach klient stwierdza tak wyraźną poprawę, iż zaprzestaje dalszych treningów, z kolei inne osoby mogą potrzebować do 30 spotkań aby zauważyć zmianę i decydują się na kolejne celem utrwalenia zaistniałej poprawy. Zaleca się jednak aby 20 treningów było minimalną ilością służącą wprowadzeniu pozytywnej zmiany w funkcjonowaniu z naciskiem na fakt, iż u każdego wygląda to inaczej i niektóre osoby mogą potrzebować większej stymulacji.

Ważne są także przerwy w treningach. Aby uzyskać należyty efekt warto zadbać o systematyczność treningów- przynajmniej raz w tygodniu, z zaleceniem spotkań częstszych. Wybierając trening krótkoterminowy- 20-30 spotkań nie zaleca się przerw w treningu, ale już w przypadku ok. 60 spotkań warto podzielić treningi na tury. Pierwszą, 30-40 treningów, w której wypracowywane są zmiany i drugą, przeprowadzaną po kilku miesiącach, czasem nawet po przerwie półrocznej służącą podtrzymaniu wypracowanych pozytywnych efektów. Po ok. 10 treningach u niektórych osób można zaobserwować pewnego rodzaju załamanie w terapii. Ważne jest aby w tym okresie nie zaprzestać treningów ale aktywnie je kontynuować.. Proces ten jest naturalny i wiążę się z krzywą uczenia się, jednak po przetrwaniu tego etapu osoba poddana terapii zbliża się do sukcesu.

Terapia EEG biofeedback zalecana jest osobom, które zdają sobie sprawę z potrzeby czasu i swojej aktywności w procesie zmiany funkcjonowania. Zbyt szybkie jej zaprzestanie czy też oczekiwanie spektakularnych zmian po 2-3 spotkaniach nie przyniesie należytych efektów.
W terapii nie ma ograniczeń wiekowych. W przypadku osób korzystających z pomocy psychiatry, neurologa lub cierpiących na epilepsję należy uzyskać pisemną zgodę lekarza o braku przeciwwskazań do terapii. Nie zaleca się treningów dla osób będących pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.