Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin to terapia, w której spotkania odbywają się ze wszystkimi członkami rodziny. Zakłada ona, że jeśli jeden z członków rodziny cierpi !!! nie pozostaje to obojętne dla pozostałych. Jej celem jest poprawa jakości życia osoby doświadczającej trudnej sytuacji, ale też zmiana sposobu funkcjonowania całej rodziny. Podczas spotkań każdy z jej członków ma możliwość opowiedzenia swoich przeżyć i doświadczeń, co pozwala wraz z terapeutą odkrywać nowe możliwości rodziny. Jest to bardzo polecana forma terapii z uwagi na szereg korzyści jakie płyną z relacji terapeutycznej z wszystkimi członkami rodziny. Pomaga ona poprawić komunikację, pracować nad wzajemnymi relacjami poszczególnych jej członków przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do odrębności każdego z nich. Polecana dla wszystkich rodziców i opiekunów, których dzieci doświadczają cierpień i życiowych trudności.

Częstotliwość spotkań psychoterapii rodzin ustalana jest indywidualnie (zazwyczaj raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu). Czas trwania sesji rodzinnej to 90 minut. 

 


Sprawdź, gdzie jest nasz gabinet: Psycholog rodzinny Skarżysko-Kamienna