Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw to forma terapii, w której spotykam się z parami

( małżeńskimi lub w związkach partnerskich) aby rozmawiać na temat poprawy jakości ich związku. Celem psychoterapii par bardzo często jest pomoc w odnalezieniu prawidłowych wzorców komunikacji, zrozumienie swoich wzajemnych potrzeb i możliwości ich zaspokajania, dbanie o wzajemny szacunek w związku. Często pary, z którymi pracuję znajdują się w konflikcie, docierają do takiego momentu, w którym widmo rozstania maluje się coraz wyraźniej. Psychoterapia pomaga przejść ten trudny czas. Pomaga uświadomić osobom, czemu właściwie są ze sobą i podjąć tę niełatwą decyzję: zostać czy odejść. W ostatnim czasie taka forma terapii, z uwagi na skuteczność w poprawie relacji partnerskich cieszy się coraz większą popularnością. Nietrudno pokusić się o stwierdzenie, że przy odpowiednim zaangażowaniu i chęciach ratowania związku partnerzy są w stanie pokonać kryzys i cieszyć się na nowo odkrytym partnerstwem przy jednoczesnym poszanowaniu swojego prawa do odrębności.

Częstotliwość sesji psychoterapii par ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb (zazwyczaj jest to raz na dwa tygodnie lub raz na tydzień). Czas trwania sesji psychoterapii par to 90 minut.