Psychoterapia indywidualna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Psychoterapia indywidualna dla dzieci, młodzieży i dorosłych to spotkania, które mają służyć poprawie jakości życia. Korzystając z takiej pomocy każdy ma inne oczekiwania, ale też stawia sobie różne cele. Prowadząc psychoterapię indywidualną dostosowuję ją do każdego pacjenta. Dlatego też inaczej pracuję z dziećmi, inaczej z młodzieżą czy dorosłymi. Posiadam też kompetencje do pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi.

Celem psychoterapii indywidualnej jest wyeliminowanie objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie takich jak np. depresja, nerwice, zaburzenia lękowe itp. Taką formą można też pracować nad ogólnym rozwojem i poprawą jakości życia.

Psychoterapię indywidualną możemy podzielić na: krótkoterminową zazwyczaj raz w tygodniu skoncentrowaną na wyeliminowaniu objawu; oraz długoterminową nastawioną na całościowy rozwój, odtworzenie nieprzeżytych emocji i zdarzeń, odbywającą się zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu.

Czas trwania sesji psychoterapii indywidualnej to 50 minut.