Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to spotkanie (zazwyczaj jedno lub dwa) mające na celu poznanie istoty trudności z jakimi zmaga się pacjent. Konsultacja jest rozmową wstępną, daje ogląd na sytuację i „tu i teraz” danej osoby. Celem takiego spotkania jest poznanie trudności i ustalenie możliwie najlepszej, dalszej formy pomocy. Ważne by pamiętać, iż konsultacja psychologiczna, nawet jeśli trwa więcej niż jedno spotkanie nie jest jeszcze psychoterapią, natomiast jest do niej wymaganym wstępem. Konsultacja może też mieć charakter spotkania interwencyjnego. Wtedy jej celem jest jedynie określenie trudności i ewentualnych problemów, nie wymaga od pacjenta podjęcia dalszej części terapii (aczkolwiek jest to zazwyczaj bardzo wskazane).

Sesja konsultacji psychologicznej trwa 50 minut.