Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna mimo konkretnej nazwy jest procesem. Podczas spotkania diagnostycznego (najczęściej w formie konsultacji) zostaje określona istota problemu z jakim zmaga się pacjent. Diagnoza jest zatem efektem konsultacji!!!. Diagnoza psychologiczna opiera się o wywiad (z pacjentem, rodzicami, rodziną), obserwację, niekiedy analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej (w przypadku leczenia psychiatrycznego lub neurologicznego), testy i kwestionariusze psychologiczne. Ważne jest aby podczas spotkań diagnostycznych być szczerym z terapeutą, ułatwi to określenie trudności.!!!

Sesja diagnostyczna trwa 50 minut.