Wizyty domowe

Wizyty domowe to spotkania stworzone z myślą o seniorach, którzy nie zawsze mają możliwość i warunki do spotkania w gabinecie. Celem spotkań jest przeprowadzenie badań mogących wskazywać na występowanie zespołu otępiennego, wsparcie psychologiczne lub interwencja kryzysowa (głównie dotyczy to osób po stracie współmałżonka, doświadczających nieuleczalnej choroby, hospitalizacji itp.). Podczas spotkań domowych dbam o atmosferę prywatności i intymności a także opierając się o zasadę bezwzględnego szacunku wspieram i pozwalam przeżyć trudne dla seniorów momenty.

Wizyta domowa trwa 50 minut. * Koszt wizyty uzależniony jest od odległości.