Trening Funkcji Poznawczych- TFP

Funkcje poznawcze to umiejętności pozwalające poznawać otaczający świat. Ponieważ są one niezwykle istotne w procesie nauki i rozwoju kompetencji edukacyjnych u dzieci każdy rodzic jak i pracownik edukacji chce żeby każde z nich miało je na jak najwyższym poziomie. Funkcje poznawcze pozwalają zdobywać wiedzę i umiejętności poprzez koncentrację, uwagę, procesy myślowe, kojarzenie, planowanie, wyobraźnię, mowę, wzrok, słuch.

Zdarza się jednak, że niektóre dzieci mają utrudniony ten ważny proces poznawania świata. Przyczyny tego zjawiska poszukiwane są niezmiennie w genetyce, środowisku szkolnym, rodzinnym czy wychowawczym, uwarunkowaniach osobowościowych, powszechnej dostępności do gier komputerowych, telewizji, Internetu. Coraz częściej zauważa się wyraźne trudności z koncentracją uwagi, przetwarzaniem informacji, planowaniem czy dostosowywaniem emocji u dzieci zarówno w warunkach szkolnych jak i domowych. Sam proces skupiania uwagi trwa krótko i dotyczy rzeczy wyraźnie atrakcyjnych. Niekiedy zapotrzebowanie na stymulację jest tak duże, że dziecko ma trudności z wykonaniem nawet jednego polecenia czy zadania. Nie potrafi też wyselekcjonować docierających do niego informacji i wybrać tylko tych dotyczących danego zagadnienia. Swoje zadania wykonuje pobieżnie, szybko z licznymi błędami. Często przerywa pracę, łatwo się męczy, zamyśla, „odpływa”, ma trudności z przypomnieniem sobie znanych już informacji i zapamiętaniem nowych. Można sobie wyobrazić jak wielki może być to dyskomfort…

TFP jest metodą opartą o profesjonalny Trening Koncentracji Dzieci, którego celem jest poprawa jakości funkcjonowania dziecka w szkole jak i w domu. Zakłada się, że dzięki systematycznej pracy w oparciu o atrakcyjne pod względem edukacyjnym metody, ćwiczenia, gry, zabawy i rozmowy terapeutyczne dotyczące świata uczuć dziecka jest ono w stanie zwiększyć swoją samoświadomość. Potrafi zmienić bądź poprawić sposoby przyswajania nowych informacji, zlateralizować półkule mózgowe, zwiększyć swoją motywację i chęć do pracy oraz nauczyć się, że pokonywanie trudności jest na miarę jego możliwości.

Sesja TFP trwa 50 minut.