Korzyści z treningu


Efekty terapii biofeedback:

 • poprawa zapamiętywania, szybszy proces uczenia się, łatwiejsze kojarzenie, większa kreatywność w działaniu i podczas uczenia się, wzrost motywacji do nauki,
 • koncentracja uwagi, szybsze przyswajanie materiału i rozwiązywanie zadań,
 • dłuższe utrzymywanie uwagi na zadaniu, w przypadku dzieci zmniejszenie częstotliwości opuszczania szkolnych ławek, zmniejszenie częstotliwości poszukiwania dodatkowych bodźców,
 • wzrost poziomu myślenia arytmetycznego, szybsze rozwiązywanie zadań logicznych,
 • zdolność do wyrażania swoich myśli i uczuć, poprawa zdolności myślenia abstrakcyjnego,
 • zwiększenie odporności na stres i redukcja jego negatywnych skutków,
 • wyciszenie, niwelowanie bezsenności oraz natrętnych myśli (ruminacji) występujących przed zaśnięciem i w ciągu dnia,
 • zmniejszenie nasilenia i częstotliwości występowania zjawiska wypalenia zawodowego,
 • redukcja doświadczania negatywnych emocji, mniejsza eskalacja agresji, złości, napadów lęku, paniki, przyśpieszonego oddechu i bicia serca,
 • złagodzenie objawów chorób psychosomatycznych lub zmniejszenie częstotliwości ich występowania,
 • poprawa jakości codziennego funkcjonowania większa pewność siebie, odwaga, szybsze uczenie się, większy poziom motywacji do podejmowania nowych działań, mniejszy lęk przed wystąpieniami publicznymi, może pojawić się wzrost poczucia własnej wartości, sprawczości i kompetencji,
 • poprawa funkcjonowania w życiu zawodowym.